Vývoj a testování Automatizace a robotizace Přesné obrábění

Vítejte u CGMC

CGMC, družstvo vzniklo v lednu roku 2009. CGMC, družstvo založilo 18 společností, jejichž působnost byla zaměřena především do oblasti strojírenství. Impulsem pro vznik CGMC bylo zajištění výzkumu, vývoje a testování, převážně specialisovaných strojírenských technologií, mezioborových činností, výzkum, vývoj a inovace nových produktů pro český i světový trh.

CGMC, družstvo v současnosti zabezpečuje služby pro cca 70, převážně strojírenských firem. Zastupujeme spolupracující firmy, sdružené v Klastru, vůči třetím osobám a také koordinujeme společné projekty sdružených firem.

Za svou, poměrně krátkou, historii se podařilo vybudovat specializovaná výzkumná a vývojová pracoviště, jenž jsou zaměřena na komplexní poskytování výzkumných, vývojových a testovacích služeb pro interní potřeby i externí zákazníky.

Naše interní vývojové aktivity jsou zaměřeny především do oblasti strojírenství s oborovou působností cílenou do přesného obrábění – soustružení (v setinách mm), automatizace, robotizace, výroby nástrojů, kovoobrábění.

Naše zkušenosti i úspěšně vybudované know-how jsme, s plnou podporou, připraveni poskytnou i všem zájemcům.