Vývoj a testování

CGMC je provozovatelem specializovaných vývojových a testovacích pracovišť

 • Specializovaná vývojová a testovací pracoviště tvoří technické zázemí pro výzkumné a vývojové aktivity. Pracoviště jsou vybavena moderními vývojovými, testovacími zařízeními a slouží jako podpůrná, širokospektrální vývojová pracoviště. 
 • Nejen díky vývojovým a testovacím pracovištím poskytujeme zákazníkům komplexní služby se zaměření především na oblast strojírenství, s orientací zvláště k vysoce přesnému obrábění, automatizaci, robotizaci, kovoobrábění.
Pracoviště Činnost Kontakt
Měrové a zkušební centrum

 
 
 
 
 
 
 
 
Centrum aplikované automatizace

Centrum aplikované strojírenské metrologie 

 • Konkrétní provádění měření, začlenění do managementu jakosti, systémy metrologického zabezpečení 
 • Metrologie geometrických veličin 
 • Nejistota měření, odchylek 
 • Primární a sekundární etalonáž
 • Měření v 1, 2 a 3 souřadnicích
 • Geometrické vlastnosti povrchu
 • Úchylky tvaru a polohy 
 • Textura povrchu - drsnost, vlnitost
 • Automatizace měření 

 

Pracoviště automatizačních a robotických systémů

 • Konzultace, využitelnosti automatizace v průmyslových odvětvích
 • Návrh, simulace, realizace automatizačního řešení
 • Návrh, realizace začlenění automatizace do stávajícího stavu výroby.
 • Návrh a zvyšování využitelnosti automatizačních jednotek v různých oblastech průmyslu.
 • Realizace vyvinutých automatizačních jednotek a jejich testování
Jihlava
Hruškové Dvory 
č.p. 53, č.p. 58
jihlava@maestroj.cz
Přípravné, ověřovací a aplikační
 • Školení, odborné semináře a kurzy
 • Modelování procesů výroby bez odstávky v reálné výrobě, testování dílčích vlivů na ucelený proces. (např. začlenění automatizace)
 • Znázornění činností mechatronických linek a možnost simulace různých reálných stavů
 • Ověřování výkonových možností výroby a procesů
 • Demonstrace externích vlivů na reálný procesu výroby
 • Simulace výhod a nedostatků dálkové údržby systému
Sezimovo Ústí 
Budějovická 421
sezusti@maestroj.cz
Vývojové a ověřovací výtahové pracoviště
 • Vývoj a realizace a testování výtahových komponent
 • Testování dynamických účinků
 • Zkoušky krizových extrémních situací pro zajištění bezpečnosti ve výtahové technice
 • Simulace a vyhodnocování stavů při selhání různých konstrukčních prvků např. řídicí systémy, skryté vady materiálů
 • Testování aktivních i pasivních zabezpečovacích prvků a jejich vzájemnou synergii
 • Ověřování výsledků modelových simulací s reálnými testy prototypů
 • Ověřování vlivu pracovního prostředí působící na obsluhu klece výtahu (vybrace, hluk, teplota, atd.)
Sedlčany
Strojírenská 791
sedlcany@maestroj.cz
Zkušebna průtokových měřičů
 • Metrologické posouzení stávajících  a nových měřidel
 • Zabezpečení certifikace průtokových měřidel v celém spektru jejich výroby
 • Zajištění evropské certifikace pro průtoková měřidla
 • Případná detekce vady, mechanické i elektronické, v měřidlech průtoku
 • Zajištění inovace měřidel dle legislativních požadavků EU
 • Vývoj nových měřících zařízení
 • Koordinace vývoje měřidel do jednotného standardního systému
 • Vývoj software pro zpracování, přenos měřených dat a rozúčtování
Brno 
Pod Kaštany 2285/11
brno@maestroj.cz
Zkušebna potrubních systémů
 • Zkoušení prototypů prvků potrubních systémů
 • Testování a vyhodnocování vad u prvků potrubních systému
 • Testování a vyhodnocování vad částí potrubních systémů jako celku
 • Odhalování skrytých vad nedestrukčními metodami na prvcích potrubních systémů
 • Tlaková analýza potrubních subsystémů s návazností na základní potrubní systém
 • Stanovení měrových odchylek prototypových výlisků od softwarově modelovaného stavu
Kamenice - Ládví
Letohradská 175
kamenice@maestroj.cz

 

Testování a kontrolu běžně provádíme v rámci celého spektra strojírenské metrologie:

Z oblastí strojírenské metrologie se běžně zaobíráme aplikovanou metrologií z těchto oblastí:

 • Oblast měření délek, porovnávací principy s užitím koncových měrek, pevných mezních měřidel.
 • Oblast Měření v 1 souřadnici. Délkoměry, v základní uspořádání a použití. Využívání Abbeho princip (využití optických přístrojů).
 • Měření ve 2 souřadnicích. Využívání měřicích mikroskopů a profilprojektorů. Aplikace a využití možností měření v ploše, včetně softwarových diagnostik a výstupů pro měření v rovině.
 • Měření ve 3 souřadnicích. Využívání souřadnicového měřicího stroje, snímacích systémů – včetně optických, včetně softwarových diagnostik a výstupů pro měření v prostoru.
 • Oblasti měření úhlů.
 • Měření závitů.
 • Geometrické vlastnosti povrchu.
 • Oblasti úchylky tvaru: přímost, rovinnost, kruhovitost, válcovitost.
 • Úchylky polohy.
 • Struktury povrchu.
 • Využití automatizace měření. Vícerozměrová měřidla, sledovací měřidla, kontrolní a třídící automaty, včetně CNC řízení.

 

Z rozsáhlé množiny měřicích strojů a zařízení, jenž máme k dispozici:

 • 3-D souřadnicový měřicí stroj
 • Kamerové měřící systémy Vici Vision
 • Projekční i digitální drsnoměry, profilometry a konturoměry
 • Tvrdoměry přenosné i univerzální se záznamem a výstupem
 • Mikroskopy univerzální i měřicí
 • Komparační a měřicí projektory
 • Mikrometry se speciálními doteky
 • Hloubkoměry se záznamem, výstupem
 • Úchylkoměry se záznamem, výstupem
 • Digitální výškoměry
 • Komunální měřidla (mikrometry, pasametry, dutinoměry…)
 • Měrky – ocelové i CERA, včetně příslušenství
 • Specializovaná a zakázková měřidla
 • Zařízení pro měření viskozity